radiopradiovsharetoolundohidexoxpxvc1pc2pc3pc4pc5pc6pc7pc8pc9pc0pc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc0varrowoarrowvbackbackarrowboxpboxvcalculccheckoccheckpccheckvcerclepcerclevcheckocheckpcheckvcloseoclosepclosevquoteemailexpandviewinfolocationovalepovalevpinplusopluspplusvprintradioorightangleleftangledownloadspeceyeviewcreditpaymentfacebooktwitterinstagramyoutubecbackarrowoprintoshareowarningeditwrenchpinmaplocalizationchelpcalfullocvalideocclearocdeleteocaddocremoveocinfoodeletetwarningocalemptyocemailocfacebookoctwitterocfacebookpcinstagrampctwitterpcyoutubepgrid3x3twarningppdfthreesixtyarrow-blackarrow-whiteplay-btnfiltersearchextlinksquare

SEKRETESSPOLICY

Senast uppdaterad: 08/09/2016

ÄMNE

Denna sekretesspolicy avser information, inklusive personuppgifter, som samlas in av BRP®
(Bombardier Recreational Products Inc. och dess närstående bolag och dotterbolag).

BRP ansvarar för att skydda din personliga integritet, och vår policy är att vara öppna om hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter.

 

SYFTE

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om BRP:s rutiner avseende insamling, användning och delning av personuppgifter som du delger oss när du besöker eller använder våra webbplatser eller tjänster och relaterade produkter, eller som på annat sätt samlas in av oss. Genom att köpa våra produkter eller använda våra tjänster eller vår webbplats samtycker du till insamling, användning och delning av dina personuppgifter (se nedan) enligt följande villkor och bestämmelser.

I denna sekretesspolicy beskrivs även hur du kan kontakta oss om du har några frågor om, eller vill göra ändringar eller radera, dina personuppgifter som BRP har samlat in. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom denna sekretesspolicy och sparar den för framtida referens.

 

PERSONUPPGIFTER

I förbindelse med denna sekretesspolicy avser ”personuppgifter” information om en identifierbar individ.

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

Insamlade personuppgifter inkluderar minst några av följande uppgifter:

• Kontaktinformation (namn, adress, e-postadress hem och telefonnummer hem).

• Demografisk information (kön, språk etc).

 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder personuppgifterna till att:

• Tillhandahålla anpassade tjänster och interaktiv kommunikation.

• Administrera dessa tjänster.

• Forska på, utveckla, administrera, skydda och förbättra dessa tjänster.

• Informera om nya produkter och tjänster kan vara av intresse för dig.

Utveckla och upprätthålla vår relation och kommunikation med dig.

 

SITUATIONER DÅ VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Utan ditt medgivande kommer vi inte att sälja, licensiera, bedriva handel med eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.

BRP kan dela personuppgifter med tredje part som assisterar oss i arbetet med att tillhandahålla tjänster till dig, eller som utför någon av de uppgifter som beskrivs ovan. Sådan leverantör har inte rätt att använda personuppgifterna i annat syfte än att assistera oss i detta arbete, och förbinder sig att skydda personuppgifter som BRP har tillhandahållit samt följa de allmänna sekretessprinciper som beskrivs i denna sekretesspolicy.

BRP förbehåller sig rätten att dela personuppgifter med tredje part om lagstiftning, bestämmelse, beslut om husrannsakan, stämning eller domstolsbeslut medför att vi är tvungna eller har rätt till detta.

BRP förbehåller sig även rätten att dela och/eller överföra personuppgifter till tredje part i händelse av föreslaget eller faktiskt köp, försäljning (inklusive likvidation, utförsäljning, utmätning eller återtagande), leasing, samgående, fusion eller annan typ av förvärvande, avyttrande, övergång, överlåtelse eller finansiering av hela eller del av BRP, del av BRT:s verksamheter, tillgångar eller aktier eller en BRP-division i syfte att du även i fortsättningen ska kunna erhålla samma produkter och tjänster från tredje part.

 

KÄNNEDOM OCH SAMTYCKE

BRP samlar in dina personuppgifter först efter att du av fri vilja har tillhandahållit dessa. Normalt anhåller vi om ditt samtycke för användning eller delning av dina personuppgifter vid insamlingstidpunkten. Under vissa omständigheter kan vi anhålla om ditt samtycke efter att insamling, men före användning, av personuppgifterna har gjorts (till exempel när vi vill använda personuppgifter i ett syfte som inte tidigare har fastställts).

Sättet på vilket vi anhåller om samtycke, oavsett om det sker uttryckligen eller är implicit, är till stor del avhängigt av hur känsliga personuppgifterna är samt individens skäliga förväntningar under de aktuella omständigheterna.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, med förbehåll för juridiska eller avtalsmässiga begränsningar och skälig policy. Om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta BRP genom att skicka ett e-brev till privacyofficer@brp.com eller ett brev till Bombardier Recreational Products Inc., tillhanda: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Kanada, J0E 2L0. Vi informerar dig om resultatet av samtyckesåterkallandet.

Vi kommer inte att, som villkor för att tillhandahålla en produkt eller tjänst, begära att du samtycker till insamling, användning eller delning av personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla de specifika och lagenliga syftena för insamling av personuppgifterna.

 

ANVÄNDNING ELLER DELNING I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Förutsatt att du inte har avböjt att ta emot marknadsföringsmaterial kan vi även använda (men inte dela) dina personuppgifter för marknadsföring av ytterligare produkter, tjänster och specialerbjudanden från oss, våra dotterbolag och/eller affärspartner, till exempel i form av direktreklam. Vi kan även dela ditt namn och din e-postadress med dessa företag och affärspartner så att de kan skicka reklammaterial direkt till dig.

Om du inte vill att vi ska få använda eller dela dina personuppgifter för direktreklam kan du kontakta oss enligt nedan (avsnittet ”Kontakta oss för korrigering eller uppdatering av dina personuppgifter”).

COOKIES

BRP använder cookies för hantering av vår webbplats och e-post. Vi använder inte cookies för lagring av personuppgifter. En kaka är en liten fil som lagras på hårddisken när du besöker en webbplats. Cookies används för lagring av opersonlig information som utnyttjas för att din användning av webbplatsen ska bli så smidig som möjligt. Exempelvis kan dina inställningar sparas i en kaka så att de används nästa gång du går till webbplatsen.

Cookies hjälper oss att förstå hur besökarna använder webbplatsen, vilket gör att vi bättre kan utforma webbplatsen och tjänsterna i framtiden.

 

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

BRP försöker att inom rimliga ekonomiska ramar se till att insamlade personuppgifter skyddas mot förlust och obehörig åtkomst. Detta gäller personuppgifter som lagras i såväl digital som pappersbaserad form. Endast personer med affärsrelaterade behov som överensstämmer med syftet med insamlingen av personuppgifter har tillgång till dessa. BRP tillämpar dessutom beprövad informationssäkerhetsteknik såsom brandväggar och system för behörighetskontroll för att skydda personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst.

 

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Var medveten om att även de som driver dessa webbplatser kan samla in personuppgifter (plus information via användning av cookies) när du besöker dessa webbplatser. BRP ansvarar inte för hur tredje part samlar in, använder och delar personuppgifter. Det är därför viktigt att du kontrollerar sekretesspolicyn på tredjepartswebbplatsen innan du tillhandahåller dina personuppgifter.

 

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

BRP förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Den sekretesspolicy som vid en given tidpunkt är publicerad på denna webbplats anses vara den sekretesspolicy som är giltig.

 

KONTAKTA OSS FÖR KORRIGERING ELLER UPPDATERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan hjälpa oss att se till att dina personuppgifter är korrekta genom att kontakta oss vid ändringar. Om du har några frågor om BRP:s sekretesspolicy, eller om du vill ha tillgång till eller korrigera eller uppdatera dina personuppgifter, kan du kontakta oss enligt nedan:

 

E-post: privacyofficer@brp.com

 

 

POSTADRESS: Bombardier Recreational Products Inc.
Tillhanda: Senior Legal Counsel-Privacy Officer

726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Kanada